Travel Assistance Scheme

Bus Eireann and TFI would like to introduce you to our Travel Assistance Scheme based in Cork.

Bus Éireann is committed to providing accessible services for all our customers and our Travel Assistance Scheme will help you to plan your journey so that you can ultimately travel with confidence around the city independently. 

The Travel Assistance Scheme will assist any customer who would like help in using Cork city buses and Iarnród Éireann commuter trains. The scheme is for people who require extra support to gain the confidence to travel on public transport. 

The travel assistance scheme is free of charge and is aimed at people aged 18 and over. It can be used Monday to Friday between 9am and 5pm. 

For more information 
Telephone: LoCall 0818 836611 
07:00 to 19:00 Monday to Friday 
08:00-18:00 Saturday/Sunday/ Public Holidays
Email: travelassistancecork@buseireann.ie Website: www.buseireann.ie 

Scéim Cúnaimh Taistil atá lonnaithe i gCorcaigh

Ba mhaith le Bus Éireann agus TFI tú a chur ar an eolas faoinár Scéim Cúnaimh Taistil atá lonnaithe i gCorcaigh.

Tá sé mar sprioc ag Bus Éireann seirbhísí inrochtana a sholáthar dár gcustaiméirí uilig, agus cuideoidh ár Scéim Cúnaimh Taistil leat do thuras a phleanáil ionas gur féidir leat taisteal go muiníneach agus go neamhspleách timpeall na cathrach. Cuideoidh an Scéim Cúnaimh Taistil le haon chustaiméir a bhfuil cúnamh ag teastáil uathu chun busanna chathair Chorcaí agus traenacha comaitéireachta Iarnród Éireann a úsáid. 

Tá an scéim ann do dhaoine a dteastaíonn tacaíocht bhreise uathu chun a bheith muiníneach agus iad ag taisteal ar iompar poiblí.  

Tá an scéim cúnaimh taistil saor in aisce agus tá sí dírithe ar dhaoine 18 mbliana d'aois agus níos sine. Is féidir é a úsáid ó Luan go hAoine idir 9rn agus 5in.  

Le haghaidh tuilleadh eolais  
Teil: 0818 836611  07:00 go 19:00 Luan go hAoine  
08:00-18:00 Dé Sathairn/Dé Domhnaigh/ Laethanta Saoire Poiblí Seol
ríomhphost chuig travelassistancecork@buseireann.ie Suíomh idirlín www.buseireann.ie